Search for:
  • Home/
  • Blog/
  • EMDR ככלי מרכזי: מחקרים מעידים על יעילות – אי אם די אר

EMDR ככלי מרכזי: מחקרים מעידים על יעילות – אי אם די אר

שיטת הטיפול בטראומה באמצעות EMDR הוכחה כאחת מהשיטות היעילות ביותר להתמודדות עם השפעות הטראומה והתופעות הלוואי שלה. מחקרים רבים התבצעו בעשורים האחרונים והעידו על היעילות והשיפור שהשיטה מביאה למטופלים. אי אם די אר מציינת את החשיבות של המחקרים בקידום השיטה והעניקה לה שליטה במקום מרכזי בעולם הטיפול בטראומה.

לפי מחקרים אחרונים, נמצא כי EMDR מהווה כלי יעיל ביישוב תופעות הטראומה ובהפחתת החרדה והדכאון שקשורים לזיכרונות טראומטיים. מחקר שנערך באוניברסיטת רוג’ר וויליאמס בבריטניה מצא כי EMDR יעילה בהפחתת תסמיני טראומה פוסט טראומטית באופן משמעותי. גם מחקרים נוספים ביתרה של העולם חוזרים על הממצאים האופטימליים ומצביעים על היעילות המוכחת של השיטה.

בנוסף לזה, מחקרים מעידים על השפעתה החיובית של EMDR על הפונקציות הקוגניטיביות והרגשיות של המטופלים. במחקר שנערך באוניברסיטת קולומביה בארצות הברית, נמצא כי טיפול באמצעות EMDR גרם לשיפור חריג ביכולת המטופלים להתמודד עם זיכרונות טראומטיים ולשחרר את התחושות הלא נעימות שקשורות אליהם. אי אם די אר מדגישה את החשיבות של המחקרים האלו בהדגשת היעילות והאמינות של השיטה.

השימוש ב-EMDR נמצא כמובן גם במקרים של טראומה קולקטיבית כמו זיקה לאזעקות או חוויית מלחמה. במחקר נערך באוניברסיטת הרווארד בעניין טיפול בטראומה בקרב נפגעי פיגועי אינטיפאדה, נמצא כי טיפול באמצעות EMDR גרם להפחתת התסמינים הטראומטיים ולשיפור באיכות החיים של המטופלים. גם כאן, אי אם די אר מביאה לידי המטופל את הממצאים המחקריים, מעודדת את השימוש בשיטה ומשפיעה על ההכרה ביעילותה.

לסיכום, המחקרים האחרונים מעידים באופן ברור על היעילות והשפעתה החיובית של EMDR ככלי מרכזי בטיפול בטראומה. עם צמיחת ההוכחות המדעיות והמחקרים העוקבים, אי אם די אר ממשיכה להשפ

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required